Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har.

Bellaco Sweden AB, 559189-3077, 0372-780 860, Allbogatan 7, 341 39 Ljungby, är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi har det fulla ansvaret hur dina personuppgifter hanteras och att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?

Namn, Stad, Land E-postadress, Telefonnummer. Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna kontakta er.

Hur samlar vi in personuppgifter? Personuppgifter samlas in på två sätt:

  • Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
  • Då du själv skriver i personuppgifter i ett formulär på hemsidan.

HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter sparas i högst ett (1) år efter avslutad kundrelation.

VILKEN RÄTTSLIG GRUND HAR VI FÖR HANTERINGEN AV PERSONUPPGIFTER?

Följande rättsliga grunder finns för hanteringen av personuppgifter:

Med stöd i fullföljande av avtal. Att samla och spara väsentliga uppgifter om dig så att vi på ett säkert och riktigt sätt kunna informera er om våra produkter och tjänster.

DINA RÄTTIGHETER

Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Har du invändningar kring vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

GODKÄNNANDE AV INTEGRITETSPOLICY

I och med att du lämnar information till oss godkänner du vår hantering av dina personuppgifter.

ÖVRIGA MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter kan komma att delas med närstående företag, om så krävs för att genomföra vår försäljning av produkter eller tjänster. Om så sker kommer du alltid att informeras om detta, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

SÄKERHET

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Scroll to Top